Treballs realitzats / Arqueologia / Excavació arqueològica a la Necròpolis dels Prats de Rei

Excavació arqueològica a la Necròpolis dels Prats de Rei

En el marc del seguiment arqueològic de les obres de pavimentació dels carrers del nucli antic dels Prats de Rei, es va detectar una important àrea cementirial que podria haver funcional des del s.V fins al segle XVIII.

 

Es va realitzar una campanya d’intervenció en el sector de ponent de la plaça, documentant les diferents fases d’utilització de la necròpolis des de l’edat moderna fins a la romanitat tardana. Es van localitzar i estudiar diversos sarcòfags paleocristians i es va extreure un fragment d’un mosaic paleocristià corresponent a l’envelliment d’una lauda.

 

Per sota de la necròpolis vàrem localitzar estructures ibèriques corresponents al s.III aC.

 

Necròpolis Prats

 

Necròpolis Prats

 

<
Necròpolis Prats

 

Necròpolis Prats

 

Necròpolis Prats

Pl. Barcelona 92, 7 baixos - 08280 CALAF, BARCELONA- Tels: 93.869.98.46 / 637.81.14.27

 

www.catpatrimoni.com e-mail: cat@catpatrimoni.com